Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 10.08.2020

Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 251 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin UİP: 2657,499 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar PlanıDeğişikliği

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 251 Ada Yenileme Avan Projesineİlişkin UİP:2657,499 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmarPlanı Değişikliği 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...