Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 10.08.2020

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 957 ada, 17 parsele İlişkin UİP:2657,522 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıdeğişikliği 27.01.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Plan değişikliğine ilişkin F21c-24c-4c numaralı pafta üzerinden, 3194 sayılı İmarKanunu’nun 8. Maddesi gereği plan değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2adet tabela ile 10.08.2020 ve 10.09.2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle bilgilendirmeyapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...