Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 10.08.2020

Fatih İlçesi, Hacı Kadın Mahallesi, 531 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin UİP:2657,396 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Kadın Mahallesi, 531 Ada Yenileme Avan Projeyeİlişkin UİP:2657,396 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmarPlanı Değişikliği 22.02.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...