Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 10.08.2020

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule-Yenikapı II. Etap Yenileme Avan Projesine İlişkinUİP:2657,475 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar PlanıDeğişikliğine İtiraza ilişkin tadilat22.02.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanınca onanmıştır.

 

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...