Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 16.09.2020

Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2120 ada, 12 ve 13 parsellere İlişkinUİP-2657,523 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...