Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 10.08.2020

Fatih İlçesi, Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz Sonucu Hazırlanan Fatih İlçesi,848 Ada, 44, 54 Ve 19 Parsellere İlişkin UİP:2657,431 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine itiraz sonucu hazırlanan Fatihİlçesi, 848 ada, 44, 54 ve 19 parsellere ilişkin UİP:2657,431 Plan İşlem Numaralı 1/1000ölçekli KAUİP Değişikliği Teklifi 22.02.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanınca onanmıştır.

 

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...