Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Askı İlanı 10.08.2020

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule-Yenikapı III. Etap Yenileme Avan Projeye İlişkinUİP:2657,459 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar PlanıDeğişikliği 1121 Ada 7 Parsele İlişkin İtiraz Plan Değişikliği Teklifi 27.01.2020 tarihindeİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 

Plan değişikliğini detaylı görmek için lütfen tıklayınız...