Menu

Hızlı Erişim

  1. Başkan'a Yaz
  2. Online Vergi Ödeme
  3. Nikah İşlemleri
  4. Sosyal Tesisler ve Kafelerimiz
  5. Coğrafi Bilgi Sistemi
  6. Afet Toplanma Alanları

Cevdet BULUT

Teftiş Kurulu Müdürü

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

1985 yılında Eminönü Belediyesi’nde başladığı kamu görevine sırasıyla İktisat ve Veteriner Müdürlüğü'nde şef, İşletmeler ve Emlak İstimlak Müdür Yardımcısı, çeşitli müdürlüklerde koordinatörlük, 2 yıl müfettişlik görevi sonrası tekrar Eminönü Belediyesi Çevre, Bilgi İşlem, Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’nün ardından Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Eminönü ve Fatih Belediyesi’nin birleşmesinin ardından Fatih Belediyesi’nde İşletme Müdürlüğü yaptı.

Mayıs 2018 - Kasım 2019 tarihleri arasında Sağlık İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. Kasım 2019 tarihinden itibaren Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevini yürütmektedirTeftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkan’ın soruşturma emri sonrası Kurul Müdürü’nün görevlendirme teklif onayı üzerine Başkan adına; Fatih Belediye Başkanlığı’nın yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmektedir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme yapmaktadır.
T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ