PLEASE FOLLOW

SEARCH

T.C. FATİH BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANLAMA DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

Bu anket; Fatih Belediyesi’nin hizmet verdiği mahalli idarenin kapsamı içindeki dış paydaşlarının müşterek ihtiyaçlarının belirlenmesi, beklentilerin karşılanma oranlarının ölçülmesi, kurumun güçlü ve zayıf taraflarının belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanların tespiti, var olan politikaların/ programların etkinliklerinin ölçümü amacıyla Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır. Çalışmaya ayırdığınız zaman ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.


Captcha:
Stratejik Amaç* : Eldeki personel ve donanımla, en az zarar ve en az gider ile en kısa zaman ve en doğru yol ile, önceden planlanan hedefe ulaşmak için, gerekli yöntemlerin ve şartların saptanmasıdır.
Kısa Vade** : 1 Yıllık Orta Vade: 2-4 Yıllık Uzun Vade: 5 Yıllık

Misyon*: Bir işletmenin varoluş nedenidir.
Vizyon : Uzun vadede bir işletmenin ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir.
Değer : Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.