TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
06-08-09-10 NİSAN 2015 / SAAT: 09.00
2015 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2015/108

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan Daiimi Encümen Üyeliği seçimi hakkında.


Meclis Üyeleri Fatma YAVUZ, Tacettin CİVRİZ ve Murat MUSAOĞLU bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir
2015/109

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.
Gruplardan isim bildirilmek ve her komisyonun ayrı ayrı oylanması suretiyle yapılan açık oylama sonucu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;
1-Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Yahya ATICI, Orhan NARİN, Fatma YAVUZ ve Soner ÖZİMER oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Bora SELİM, Ramiz POLAT, Murat MUSAOĞLU ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden,Adnan ŞENOCAK,Özlem YİR, Tansel KAYA ve Ceylan TÜRKOĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, tacettin CİVRİZ, Necati KALKAN, Yahya ATICI ve Mehmet MARAKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Serkan KEBAPÇI, Salih AKVERDİ, Hediye ARAY ve Aynur ÇOLAK oy birliği ile seçilmişlerdir.
6-Esnaf Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Şenol ÖZDEMİR, Gökhan CEYHAN, , Abdulhamit ŞEKER ve Mehmet MARANKİ oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Orhan NARİN,Necati KALKAN, Cahide AHMETOĞLU ve Hikmet ÖZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Hasan MORGİL,Ayşe VIZVIZ, Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Cengizhan TOPÇU oybirliği ile seçilmişlerdir.
9- Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Abdulhamit ŞEKER, Hediye ARAY Özlem YİR ve Hikmet ÖZ oy birliği ile seçilmişlerdir.
10- Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Cahide AHMETOĞLU, Hasan MORGİL, Şenol ÖZDEMİR ve Kemal SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
11- Turizm Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Gıyasettin EYÜPKOCA, Serkan KEBAPÇI, Nazmiye Sümeyye SAYAN ve Ayşegül Okumuş GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Salih AKVERDİ, Adnan ŞENOCAK, Gökhan CEYHAN ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden, Tansel KAYA, Ramiz POLAT Ayşe VIZVIZ ve İsmail KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir

2015/110

Yapı Kontrol Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/111

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan   değişiklik hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/112

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,71 pafta, 112 ada, 1 parselde itiraz  dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/113

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 121 ada, 15  parselde itiraz

dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/114

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 193 pafta,740 ada,8, 10, 11 parselde   itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/115

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 180 pafta,1065 ada, 29,30,31

parsellerde itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/116

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 228 pafta, 1133 ada, 35  parselde  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/117

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1236 ada, 10,11,36,50,51,52,53  parsellerde  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/118

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1236 ada, 41,26,27,42,43

parsellerde  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/119

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 343 pafta, 1299 ada, 5 parselde itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/120

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 350 pafta,1393 ada,25 ve 28

parsellerde  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/121

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 369 pafta,1468 ada,83 ve 87

parsellerde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/122

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 366 pafta,1500 ada 14 parselde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015 /123

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 296 pafta,1828 ada,95 parselde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/124

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 278 pafta, 1890 ada, 46,48

parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/125

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 278 pafta, 1890 ada, 39,40 parselde itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/126

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,278 pafta, 1890 ada, 45 parselde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/127

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1913 ada,194, 197 parsellerde   itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/128

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 448 pafta,2100 ada,2 parselde    itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/129

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 246 pafta,2129 ada,27, 29 parsellerde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/130

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2208 ada,2, 46,47, 54, 55 parsellerde  itiraz dilekçesi  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/131

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 458 pafta,2534 ada,9 parselde  itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/132

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2626 ada,5 parselde  itiraz dilekçesi   hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/133

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,481 pafta, 2659 ada, 6 parselde    itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/134

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 481 pafta, 2660 ada, 12  parselde    itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/135

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 474 pafta, 2687 ada, 1 parselde   itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/136

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 474 pafta, 2687 ada, 4 parselde    itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/137

Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 1016 ada, 48 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/138

Fatih Belediye Başkanlığımızın  01.01.2014– 31.12.2014 tarihleri arasında ihtiva eden   Faaliyet   Raporunun görüşülmesi  hakkında.

Belediyemiz 2014 yılı Faaliyet Raporu Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/139

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçe Belediye  Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı ile Kardeş  Şehir ilişkisi tesis edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/140

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Forklift İş

Makinesi alınması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/141

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan   değişiklik hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/142

Fatih- Eski: Sinanağa Yeni: Zeyrek Mahallesi, Mektepli Sok. 455 pafta, 2435 ada, 29 parsel sayılı 264.63m2 alanlı,mülkiyeti Belediyemiz malı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  uyarınca 25 yıla kadar  üst hakkı (İrtifak hakkı) tesisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.
2015/143

İlçemize göç eden mültecilerin yabancı dil problemi sebebiyle, Suriye Nur Dostluk Derneği ile işbirliği çerçevesinde sağlık irtibat bürosu oluşturması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/144

Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği  hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.
2015/145

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün resmi işlerde kullandığı araca, 2015 yılı içerisinde haftalık bir   depo yakıt (Benzin) karşılanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.

2015/146

Süleymaniye Yenileme Alanın içerisinde kalan 500 adanın Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu  ile  kabul edildi.

2015/147

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1317 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu  ile  kabul edildi.
2015/148

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 104 adanın ada avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu  ile  kabul edildi.
2015/149

Fatih İlçesi, Süleymaniye Yenileme Alanı İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs (Beyazıt)      Kafeterya Binası Yenileme Avan Projesi, 618 ada 19   parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı     Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/150

Fatih İlçesi Süleymaniye Yenileme Alanı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji ve   Genetik Binası Yenileme Avan Projesi, 3035 ada 5  parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı   Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/151

Fatih İlçesi Süleymaniye Yenileme Alanı İstanbul Üniversitesi Binası Yenileme Avan Projesi 579 ada 39 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı    Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/152

Fatih İlçesi Süleymaniye Yenileme Alanı İstanbul Üniversitesi Binası Yenileme Avan Projesi,  577 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı   Uygulama İmar Planı Tadilatı

hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu  ile kabul edildi.

2015/153

Fatih İlçesi, eski Haydar Mahallesi yeni Cibali Mahallesi)2192 ada,26 parsel sayılı Maliye Hazinesine ait taşınmazın plan tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği  ile kabul edildi.