TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Hafız Ahmet Paşa Medresesi’nin Restorasyonu Tamamlandı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 12.01.2016
Proje ve uygulama çalışmaları Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Hafız Ahmet Paşa Medresesi’nin restorasyonu tamamlanarak, Fatih Belediyesi tarafından önemli bir tarihi değer daha gelecek nesillere aktarılmış oldu.

Hafız Ahmet Paşa Medresesi Ali Kuşçu Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yer almaktadır. Banisi iki defa Sadaret Kaymakamlığı yapmış Hafız Ahmet Paşa’dır. Medrese; 1004 (1595-1596) yılları arasında inşa edilmiştir. Fatih’te Fevzipaşa Caddesi’ne paralel üçüncü cadde olan Fatih Caddesi üzerinde Başmüezzin ile Başhoca sokakları arasında konumlanmıştır. Hafız Ahmet Paşa Medresesi’nin planı, camii, medrese, darulkurra, kütüphane, sebil ve çeşmeden oluşmaktadır.

Hafız Ahmet Paşa kimdir?

Hafız Ahmet Paşa (1564 Filibe - 1632 İstanbul), Osmanlı sadrazamı. Enderun'dan yetişti. Hem hafız, hem şair, hem de hanendeydi. Sarayda Doğancıbaşı iken vezirlik rütbesi verilerek Kaptan-ı Deryalığa getirildi. Bundan sonra, sırayla Şam, Van, Erzurum, Bağdat ve Anadolu valiliklerinde bulundu. 1625 yılında ilk kez sadrazam oldu. Sadrazam olarak İran Cephesi Seraskerliği'ne getirildi. Ancak, Bağdat'ı kurtaramadığı için azledildi. İstanbul'a geldi. IV. Murat'ın kız kardeşi Ayşe Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. 1631 yılında ikinci kez sadrazam oldu. Ancak, bu makamı elde etmek isteyen Topal Recep Paşa'nın, yeniçerileri aleyhine kışkırtması üzerine yeniçeriler tarafından öldürüldü.