TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
01-03-05 ŞUBAT 2016 / SAAT: 16.00
2016 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/17

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun istifa eden divan katiplerinin yerine yenilerinin seçilmesine dair 01.02.2016 tarihinde verdiği sözlü gündem eki teklifi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2016/18

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/19

Etüd Proje Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/20

Süleymaniye Yenileme Alanı 514, 516 adalar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/21

461-511-513-514-516-519-558-559-562-563-571-572-608-609-610-611-629-651-652-653

658-659-664-960-961-964-965-967-3036 Adalar Yenileme Avan Projelere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/22

1221 ada 11-13 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Plan tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/23

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi 2867-2868-2869-2672 Adalar Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/24

Fatih İlçesi, Kapalıçarşı ve Çevresi Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/25

Plan Notlarının I-24. Maddesine ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/26

Plan Notlarının I-Plan Genel Hükümleri başlığında yeni maddenin eklenmesine ilişkin Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/27

Belediyemiz Zabıta Personeline verilecek 2016 Yılı Aylık Maktu Mesai hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/28

864 Ada 59 Parseldeki Belediye Malı Bürolarımızın Tahsisi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/29

Fatih, Balat Mahallesi, 2308 ada, 2 parsel sayılı 71,00 m2 alanlı ve 2308 ada, 3 parsel sayılı 57,00 m2 alanlı Belediyemiz Malı taşınmazların satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.