TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Vergi Borçları Yeniden Yapılandırılıyor...!


absmiddle Yazdır   -A | A+ 07.09.2016
30.06.2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ödenmemiş tüm vergilerinizi yapılandırıp peşin veya taksitle ödeyebilirsiniz. Son Başvuru Tarihi: 25.11.2016Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...SAYIN MÜKELLEFİMİZ,

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belediyemize olan borçlarınızı 6736 sayılı yasaya istinaden yapılandırıp peşin veya taksitler halinde 6 taksit(12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay) veya 18 taksit (36 ay)olarak ödeyebilirsiniz.


KANUN HANGİ VERGİ TÜRLERİNİ KAPSIYOR

-  Emlak Vergisi

-  Çevre Temizlik Vergisi

-  İlan ve Reklam Vergisi

-  Eğlence Vergisi

-  Ecrimisil Gelirleri

-  İşgaliye Harçları ve diğer harçlar

-  Harcama İştirak payı

-  Otopark borçları

İdari Para Cezaları Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

6736 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR

- Yukarıda belirtmiş olduğumuz 30.06.2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ödenmemiş tüm vergilerinizi (para cezaları hariç) yapılandırıp peşin veya taksitle ödeyebilirsiniz.

-  Belediyemize bildirimde bulunmadığınız emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi için beyan verip ödemelerinizi peşin veya taksitle yapabilirsiniz

SON BAŞVURU VE ÖDEME

Başvuruların en geç 25.11.2016 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir

- Peşin ödemeler 30.11.2016 tarihine kadar yapılacaktır.

- Taksitli olarak yapılandırılan borçların İlk taksit ödemeleri de 30.11.2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.


TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ

-  Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin ödenememesi halinde yapılandırılmanız bozulmayacaktır.

- Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükmünden yararlanılır.