TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
05-07-09 EYLÜL 2016 / SAAT: 16.00
2016 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2016/130

1105 ada 15 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/131

Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 104 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/132

Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi 105 Ada Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/133

2490 Ada 36 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/134

Fatih İlçesi, Beyazıtağa, Ereğli Mahalleleri Yenileme Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/135

554 adaya ait Yenileme Avan Projeleri hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/136

Meri Plan Notlarının I-37. Maddesine ilişkin Plan değişikliği teklifi hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/137

Reklam İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği hk.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2016/138

Şehit Tolga ECEBALIN hk.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.