TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 10.03.2017
Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2160 ada, 37 parsel ve 38 parselin bir kısmına ilişkin F21c-25d-1b numaralı Pafta bir ay süre ile 13.03.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

             Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2160 ada, 37 parselde 1/5000 ölçekli KANİP ile 1/1000 ölçekli KAUİP uyumsuzluğun giderilerek 2160 ada, 37 parselin 1/5000 ölçekli Planda Yeşil Alan fonksiyonunda olmasına kalmasına karşılık 1/1000 ölçekli planlara Konut Alanı olarak işlenmiş olan fonksiyonun Yeşil Alan olarak düzeltilmesine ilişkin F21c-25d-1b numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,341 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 13.01.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

             Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, 2160 ada, 37 parsel ve 38 parselin bir kısmına ilişkin F21c-25d-1b numaralı Pafta bir ay süre ile 13.03.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.