TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Organ Bağışıyla Canınızdan Can Verin!


Cemile Keskin Toka BVU Tıp Fakültesi Organ Ve Doku Nakli Koordinatörü

Organ bağışı ile ilgili A’dan Z’ye önemi ve bilinmesi gerekenleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Cemile Keskin Toka gazetemiz için yazdı.

Organ Bağışı; bir kişinin hayatta iken kendi özgür iradesi ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tıbbı olarak yaşamının sona erdiği noktada organlarının başka kişilere verilmesine rıza gösterdiğini beyan etmesidir. Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine canlıdan veya beyin ölümü sonrası organ bağışında bulunulan kişiden alınan sağlıklı bir organın nakledilmesi işlemidir.

Beyin ölümü ile koma hali ya da bitkisel hayat kavramlarını karıştırmamak gerekmektedir. Koma ve bitkisel hayatta beynin tüm yapıları hasar görmüş, fakat bu hasar geri dönüşü olan bir hasar şeklindedir. Beynin kanlanması halen devam etmekte ve bu hastaların bir gün iyileşebilme ihtimali bulunmaktadır. Beyin ölümündeki durumda ise beyin kanlanması olmamakta ve bu durum herhangi bir şekilde düzeltilememektedir. Hastaya ne kadar tıbbi destek sağlarsanız sağlayın hastanın yaşaması mümkün değildir ve kardiyak ölümde en kısa sürede gerçekleşmektedir.

18 YAŞINI DOLDURAN HERKES ORGAN BAĞIŞI YAPABİLİR

2238 Sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun’a göre 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

İSLAMİ AÇIDAN ORGAN BAĞIŞI

İlahi dinlerin çoğu organ bağışının zaruri bir durum olması sebebiyle uygun olduğunu onaylamakta ve desteklemektedir. İslamiyet açısından bakıldığında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Kuran-ı Kerim’de ise; "Kim bir insana hayat verirse o sanki tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır" şeklinde beyan edilmiştir. (Maide Suresi, Ayet 32)

ORGAN BAĞIŞINDA AİLENİN ONAYI ÖNEMLİ

Organ nakli merkezlerinde, hastanelerde, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Kişiler organlarını bağışladıktan sonra herhangi bir sebep belirtmeksizin bu kararından vazgeçebilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Bağışlanmış olan organın uygunluğu organ bağışlayan kişide beyin ölümü gerçekleştikten sonra yapılacak olan detaylı incelemeler sonrasında karar verilir. Ülkemizdeki kanun gereği kişi sağlığında organlarını bağışlamış olsa bile beyin ölümü sonrasında mutlaka aile bireyleri ile organ bağışı konusunda görüşülüp onay alınması gerekmektedir. Bu sebeple kişilerin bu konuda aileleri ve yakın çevrelerini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Yapılacak olan görüşmede kişinin bildirmiş olduğu fikir aile bireylerinin karar vermesinde yol gösterici olacaktır.

Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. Bunun yanında kan ve doku uyumu dışında hastanın tıbbi aciliyet durumu da göz önünde bulundurulur. Organ dağıtım sürecinde cinsiyet, ırk, din, zengin-fakir ayırımı yapılmaz.