TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı ilanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 12.07.2017
2449 ada, 2,3,54,55,75 parsellere ilişkin F21c-24c-4d numaralı Pafta bir ay süre ile askıya asılmıştır

 

 

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

 

Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 2449 ada, 2,3,54,55,75 parsellerde 1/5000 ölçekli KANİP ile 1/1000 ölçekli KAUİP uyumsuzluğun giderilerek, 2449 ada, 2,3,54,55,75 parsellerin 1/5000 ölçekli Planda Konut Alanı fonksiyonunda olmasına kalmasına karşılık 1/1000 ölçekli planlara 3. Derece Ticaret Alanı olarak işlenmiş olan fonksiyonun Konut+Ticaret Alanı olarak düzeltilmesine ilişkin F21c-24c-4d numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,342 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 14.07.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, 2449 ada, 2,3,54,55,75 parsellere ilişkin F21c-24c-4d numaralı Pafta bir ay süre ile 14.07.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.