TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 04.08.2017
Ali Kuşçu Mahallesi, 1926 ada 39 parsele ilişkin F21c-24c-2b numaralı Pafta bir ay süre ile askıya asılmıştır
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 1926 ada 39 parselde 1/5000 ölçekli KANİP ile 1/1000 ölçekli KAUİP uyumsuzluğun giderilerek 1926 ada, 39 parselin 1/5000 ölçekli Planda 3. Derece Ticaret alanında kalmasına karşılık 1/1000 ölçekli planlarda Konut olarak işlenmiş olan fonksiyonunun 3. Derece Ticaret olarak düzeltilmesine ilişkin F21c-24c-2b numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,301 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 12.05.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 1926 ada 39 parsele ilişkin F21c-24c-2b numaralı Pafta bir ay süre ile 07.08.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.