TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 24.10.2017
Saraçishak Mahallesi, 695 ada, 5-6-7-8-9-10-31 parsellere ilişkin F21c-25d-3a numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan değişikliği paftası bir ay süre ile askıya asılmıştır.


FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Saraçishak Mahallesi, 695 ada, 5-6-7-8-9-10-31 parsellerde 1/5000 ölçekli KANİP ile 1/1000 ölçekli KAUİP uyumsuzluğun giderilerek 695 ada, 5-6-7-8-9-10-31 parsellerin Konut Alanına alınmasına ilişkin İstanbul F21c-25d-3a numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,311 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 24.07.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Fatih İlçesi, Saraçishak Mahallesi, 695 ada, 5-6-7-8-9-10-31 parsellere ilişkin F21c-25d-3a numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan değişikliği paftası bir ay süre ile 30.10.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.