TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 26.10.2017
Ayvansaray Mahallesi, 481 pafta, 2662 ada, 1, 2 parsellere ilişkin F21c-24b-3a numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan değişikliği paftası bir ay süre ile 30.10.2017 tarihinde askıya asılmıştır.


FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 481 pafta, 2662 ada, 1, 2 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin F21c-24b-3a numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,309 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 24.07.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.           

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 481 pafta, 2662 ada, 1, 2 parsellere ilişkin F21c-24b-3a numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan değişikliği paftası bir ay süre ile 30.10.2017 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.