TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 29.01.2018
G21b-04b-2a numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,407 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı 17.10.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü

04.10.2012 onanlı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin Plan Notlarının I-37. Maddesine  ilişkin G21b-04b-2a numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,407 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı 17.10.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Plan Notlarının I-37. Maddesine  ilişkin G21b-04b-2a numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ. plan tadilatı paftası 29.01.2018-28.02.2018 tarihleri arasında Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.