TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 05.02.2018
Cankurtaran Mahallesi, 73 ada, 3 parsele ilişkin F21c-25c-4d numaralı pafta bir ay süre ile askıya asılmıştır.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etüd Proje Müdürlüğü  

Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 73 ada, 3 parsel üzerindeki Korunması Gerekli, Tescilli Ahşap ve Kagir Sivil Mimarlık Örneği Yapılar lejantı kaldırılarak, H:9,50 mt. ibaresinin eklenmesine ilişkin F21c-25c-4d numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,363 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 17.10.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. 

Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 73 ada, 3 parsele ilişkin F21c-25c-4d numaralı pafta bir ay süre ile 09.02.2018 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır.