TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
05-07-09 ŞUBAT 2018 / SAAT: 16.00
2018 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.
KARAR NO KARAR ÖZETİ
2018/18

2018 yılı aylık maktu mesai hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/19

2018-2019 yılına sari işler hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/20

Şehir temizliği araç kiralama hizmet alımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/21

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında(875 ada, 37 parsel).

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/22

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.


Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/23

Motosiklet temini

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/24

Ulaşım ve Yemek Yardımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/25

Süleymaniye 515 ada (1 parsel) revize avan proje

Komisyondan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/26

Yetki verme hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/27

Yenileme alanları proje işleri.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/28

Ayvansaray Mahallesi, 1830 Ada 3 Parsele İlişkin UIP-2657,476 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/29

Plan notlarına ilişkin teklif hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/30

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1988 Ada 48 (E:2-43) Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/31

94 ada yenileme avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/32

791 ada yenileme avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/33

719 ada yenileme avan projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle 21 kabul, 12 ret oy ile Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/34

875 Ada 37 Parselde Bulunan Üç Adet Köşk Yapısı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/35

T. Sakatlar Derneği Ecrimisil Alacağı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oybirliği ile kabul edildi.
2018/36

Klasik Türk Sanatları Vakfı-Protokol

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/37

Ambalaj Atığı Toplanması İşinin İhale Yoluyla Yapılması

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.