TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ayvansaray Yenileme Alanı


Anemas Zindanları’nın çok yakınında bulunan Ayvansaray Mahallesi, Haliç kıyısındaki Kara Surları içinde yer almaktadır. Proje Alanında toplam 4 ada, 56 parsel bulunmaktadır. Alanın büyüklüğü 19.440 m²’dir. Alanda bulunan yapılardan 4 adeti anıt eser, 15 adeti sivil mimarlık örneğidir. Ayvansaray Mahallesi Yenileme Alanı’nın Yenileme Kurulunca onaylı Avan projesi doğrultusunda hazırlanmış olan restorasyon projeleri onaylanmıştır.

Tüm çalışmaların yanı sıra bölge halkına proje detayları anlatılmış, anlaşma-uzlaşmalar sağlanmış, anlaşma sağlanamayan 13 taşınmazla ilgili kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup kamulaştırma davaları sonuçlandırılmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

1/1000’lik plan tadilatları 26/09/2017 tarihinde İBB tarafından onaylanmıştır. 1/5000’lik plan tadilatları ise 24/07/2017 tarihinde İBB tarafından onaylanmıştır.

Tüm çalışmaların yanı sıra bölge halkına proje detayları anlatılmış, anlaşma-uzlaşmalar sağlanmış, anlaşma sağlanamayan 13 taşınmazla ilgili kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup kamulaştırma davaları sonuçlandırılmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

1/1000’lik plan tadilatları 26/09/2017 tarihinde İBB tarafından onaylanmıştır. 1/5000’lik plan tadilatları ise 24/07/2017 tarihinde İBB tarafından onaylanmıştır.