TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı


Nişanca ve Sultanahmet Bölgesi, 03.07.2007 tarih ve 2007/12375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yenileme Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede; Nişanca Mahallesi, Kâtip Kasım Mahallesi, Muhsine Hatun Mahallesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Mahallesi yer almaktadır. Söz konusu yenileme alanı etaplandırılarak 1. Etap olarak belirlenen alan için Nişanca Sultanahmet 1. Etap Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesi (Yenikapı Kültür Merkezi) 25.04.2011 tarihi itibariyle onaylanmıştır.

Proje süreci içerisinde onaylı avan projelerde bir değişiklik yapılması gerekli olduğundan, revize avan proje hazırlatılmış ve Yenileme Kurulu’na sunulmuştur. Onay süreci devam etmektedir.

Söz konusu proje alanında; 95 ada 16.03.2014 tarihli ve 785 sayılı kararla, 103 ada 02.06.2015 tarihli ve 1121 sayılı kararla, 104 ada 11.11.2014 tarihli ve 871 sayılı kararla, 105 ada 05.05.2015 tarihli ve 1085 sayılı kararla, 120 ada 07.04.2015 tarihli ve 1063 sayılı kararla, 140 ada 23.06.2015 tarihli ve 1151 sayılı kararla, 155 ada 10.03.2015 tarihli ve 1030 sayılı kararla, 163 ada 14.10.2014 tarihli ve 814 sayılı kararla, 1180 ada 03.03.2015 tarihli ve 1021 sayılı kararla, 1317 ada 03.02.2015 tarihli ve 982 sayılı kararla, 740 ada 16.08.2016 tarihli ve 1661 sayılı kararla onaylanmış olup, toplamda 140 ada avan projeden 11 ada avan proje (95, 740, 1180, 1317, 163, 103, 104, 105, 120, 140, 155) onaylanmış, kalan 129 adada ise 13.06.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Proje alanında 14 adet adanın ada bazında Kurul onayı gerçekleşmiş olup onay süreçleri devam etmektedir.

Koruma Kurulu onayı gerçekleşmiş avan projelerin bütüncül vaziyet planına uyarlanması sağlanacaktır.

Hazırlatılan Yenileme avan projelerinden 62 adet ada bazında avan proje Koruma Kurulu’na iletilen  proje yer almaktadır. 45 adet ada bazında avan projenin Vakıflar İdaresi görüşü alınmış, 16 adet ada bazında avan proje Vakıflar İdaresi görüşü alınarak Koruma Kurulu’na iletilmiştir. 14 adet ada bazında avan projenin Koruma Kurulu onayı gerçekleşmiştir.