TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 24.09.2019
Ayvansaray  Mahallesi, 1830 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kapalı spor alanına alınmasına ilişkin

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

Fatih İlçesi, Ayvansaray  Mahallesi, 1830 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kapalı spor alanına alınmasına ilişkin F21c-24b-3a numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657,476 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 11.07.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. 

    Fatih İlçesi, Ayvansaray  Mahallesi, 1830 ada, 3 parsele ilişkin F21c-24b-3a numaralı pafta bir ay süre ile 25.09.2019 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır. İtirazlar Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne yapılabilecektir.