TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Askı İlanı


absmiddle Yazdır   -A | A+ 31.12.2019
Nişanca Mahallesi, 1317 Ada Yenileme Avan Projeye ilişkin

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü 

Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 1317 Ada Yenileme Avan Projeye ilişkin F21c-25d-4c numaralı Pafta üzerinde hazırlanan UİP-2657, 469 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 08.11.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi, 1317 Ada Yenileme Avan Projeye ilişkin F21c-25d-4c numaralı Pafta bir ay süre ile 27.12.2019 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır. İtirazlar Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne yapılabilecektir.