TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Zeyrek Evleri


Zeyrek Evleri, dünya kültür varlığı olarak da oldukça önemli sivil mimarlık örneklerimiz arasındadır. Fatih Belediyesi tarafından, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması, bakım, onarım ve restorasyonlarının yapılarak yaşatılması için çeşitli çalışmalar başlatılmıştır.

Restorasyon Çalışmaları

Zeyrek Evleri, dünya kültür varlığı olarak da oldukça önemli sivil mimarlık örneklerimiz arasındadır. Fatih Belediyesi tarafından, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması, bakım, onarım ve restorasyonlarının yapılarak yaşatılması için çeşitli çalışmalar başlatılmıştır.

Öncelikle Zeyrek Camii çevresinin ele alındığı çalışmalarda bakım onarım gerektiren ahşap evlerin malikleri ile temas kurularak 11 bina için sözleşme yapılmıştır. İstanbul Valiliği’nin de desteği, bazı dernek ve vakıf kuruluşlarının katılımı ve 4 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarnı Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile Fazilet sokakta 1 evin, İbadethane sokakta 3 evin onarımlarına başlanarak, 2005 yılında 2 evin restorasyonları tamamlandı. Belediyemiz bölgede bulunan 56 evin restorasyonu için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

Fatih Belediyesi ile İstanbul Valiliği arasında 13.04.2005 tarih 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlılarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik esas alınarak 31.01.2005 tarihinde protokol imzalandı.

Bu protokole göre 08.09.2005 tarihinde eski eserlerin onarımına yönelik ödenek onayı alındı. Eylül-Ekim 2005’de ihale dosyaları hazırlanarak, 21 Aralık 2005’ de proje ihalesi gerçekleştirildi. Projelerin hazırlanma süresi devam etmektedir.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Fatih Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla restorasyonları gerçekleştirilen iki tescilli Zeyrek evi 2006 Ocak ayı itibariyle sahiplerine teslim edildi.