TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ölçüler Ve Ayar Memurluğu


Ölçü ve Tartı aletlerinin 3516 sayılı kanun gereği iki yılda bir muayene edilmesi zorunludur ....

Ölçü ve Tartı aletlerinin 3516 sayılı kanun gereği iki yılda bir muayene edilmesi zorunludur. Bu işlemler müdürlüğümüzde görevli teknik personelimiz yetkisinde yürütülmekte ve zaman zaman zabıta müdürlüğü ile de birlikte rutin denetimler yapılmaktadır. Hileli ölçü-tartı alet ve ekipmanlarına el konulmakta, sahipleri hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

Semt pazarlarında da halkımızın aldığı ürünün doğru tartılıp tartılmadığı hususundaki tereddütlerini gidermek amacı ile görevli personelimizce terazi kontrol işlemleri yapılmaktadır.

Şüphe duyduğunuz işyerlerindeki terazilerin kontrol edilmesi ile ilgili olarak müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirsiniz.

Özellikle Ekmek fırınlarında tezgaha yakın yerde terazi bulundurulması, duvara ekmek gramajlarını belirten yetkili oda tasdikli ve müşterilerin ekmek gramajını kontrol etmesi gerekmekte olup, aksi tavır sergileyen işyerleri hakkında yasal işlem yapılmaktadır.