TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Alman Çeşmesi


Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 19 Kasım 1898’de II. Abdülhamid’i ziyaret etmek için ikinci defa İstanbul’a gelmesinin hatırasını yaşatmak üzere inşa ettirilmiştir.

Prusya Kralı ve Alman İmparatoru II. Wilhelm' in 1898 yılında Osmanlı topraklarına yaptığı ikinci ziyaretin anısına ithaf edilmiş bir anıttır. Anıtın tasarımının II. Wilhelm' in bir deseni üzerine geliştirildiği bilinmektedir.

Çeşme için çalışmalar 1899 yılı yaz aylarında başlamış, Çeşmenin önce II. Abdülhamid'in 25. cülus yıldönümünde (1 Eylül 1900) açılması düşünülmüş ancak, muhtemelen yapım çalışmalarının yetişmemesi nedeniyle 27 Ocak 1901 günü, bu kez imparator Wilhelm' in doğum gününe rastlatılarak açılmıştır.

Yapıldığı tarihte Türk-Alman dostluğunun simgesi olarak sunulan ve dolayısıyla politik anlamı ve içeriği çeşme olarak işlevinin önüne geçen yapıt, günümüzde daha çok anıtsal değeri ile tanınmaktadır.

Alman Çeşmesi, genellikle üstü açık ve heykellerle veya plastik öğelerle bezeli Avrupa meydan çeşmelerinden hayli farklı bir tasarıma ve görünüme sahiptir

Çeşmenin kagir ve metal bütün yapısal öğeleri, Almanya'da hazırlanmış: mermer ve değerli taşlardan oluşan malzemesi orada işlenmiş ve gemiyle İstanbul'a taşınarak burada monte edilmiştir. Mükemmel bir işçilik ve yüksek bir presizyon çeşmenin yapımını tanımlar.

Alman Çeşmesi, temelde, en genel çizgisi içinde sekizgen bir şadırvan olarak tanımlanabilir. Yapıt, sekizgen planlı ve yüksek bir taban üzerinde sekiz basamakla çıkılan bir platform, bir su haznesi ve sekiz kolonla taşınan bir kubbeden oluşmaktadır. Musluklar, döküm metaldendir. Çeşmenin en gösterişli kesimi, koyu yeşil renkli somaki kolonlar ile nakışlı kemerleri ve bakır kaplı açık yeşil renkli kubbesidir. Kolonların tunç dökümü tabanları ve başlıkları, kabartma desenlidir. Taban parçalarında ve başlıklarda stilize bitkisel motifli ve almaşık sıralı dört farklı desen kullanılmıştır. Yarım daire kemerlerin kilit taşı noktalarına daire biçimli, göbekli ve kabara benzeri kabartma birer madalyon yerleştirilmiş; kemer yüzleri, ortası yıldızlı dairesel motif şeritleriyle çevrilmiştir. A. Muhtar Beyin tarih kitabesi, İzzet Efendi'nin sülüs hattı ve altından harflerle ve her beyti bir kemeri çevrelemek üzere kemerlerin iç yüzüne işlenmiştir.

1838 ada 1 parselde yer alan Alman Çeşmesi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon  projeleri hazırlatılmış ve 01/08/2012 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Onaylı projeler doğrultusunda 2013 yılı başlarında yapının restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.