TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Hafız Ahmed Paşa Medresesi


Banisi iki defa Sadaret Kaymakamlığı yapmış Hadım Hafız Ahmet Paşa’dır. 1004 yılında inşa ettirilmiştir.

Banisi iki defa Sadaret Kaymakamlığı yapmış Hadım Hafız Ahmet Paşa’dır. Medrese 1004 (1595-1596) yılları arasında inşa edilmiştir. Medrese, Fatih’te Fevzipaşa Caddesi'ne paralel üçüncü cadde olan Fatih Caddesi üzerinde Başmüezzin ile Başhoca sokakları arasındaki adada kuzeydoğu doğrultusunda konumlanmış dikdörtgen planlı bir avlu ve üç yönde dizilmiş hücre birimlerinden oluşmaktadır. Hafız Ahmet Paşa Medresesi planı şemasında revaklar üç yönde çevrelemekte olup U plan şemasına sahiptir.

Hafız Ahmet Paşa Medresesi Fatih Caddesi üzerindedir. Girişi Fatih Caddesi'nden verilmiştir. İki katlı bir yapıdır. Hafız Ahmet Paşa Medresesinin planı, camii, medrese, darulkurra, kütüphane, sebil ve çeşmeden oluşmuştur. Hücreler saat doğrultusunun tersi yönünde numaralandırılmıştır. Külliyenin medresesi, caminin kuzeyindeki avluyu kuzey ve batıdan çevreler. Oda sayısı esas 14 olmakla beraber 1914’de 13 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bu tarihte ‘8’ de muhdes baraka bulunmaktadır. Bugün mevcut oda sayısı ise aslına uygun olarak ‘14’ dür. Odalar kare planlı olup arka tarafa pencereleri yoktur. Güneydeki odalarda kapının sağında altlı üstlü olmak üzere ikişer pencere vardır. Kuzey cephesindeki odalarda pencereler kapıların solunda yer alır. Abdesthaneler kuzey-batı köşededir. Güney ucundaki oda ile camii arasında dışa açılan bir koridor bulunur. Gerek burada, gerekse kuzey odalarının doğu ucundaki bazı izler vaktiyle oda bulunduğu intiba’ını vermektedir. Batı köşesindeki boşluğun neden bırakıldığı tam olarak anlaşılmamakla beraber sıbyan mektebi için bırakıldığı düşünülmektedir.

Hafız Ahmet Paşa Medresesi'nin çeşitli tarihlerde tamir gördüğü tespit edilebilmektedir. 1648’deki deprem ve 1782’deki yangınından sonra yenilenmiştir. 1893’de 1.338 kuruşu kurşunlarının yenilenmesine olmak üzere 7.900 kuruş masrafla tamiri ve masrafın, vakfın daha sonraki gelirinden ödenmek şartıyla 1309 mali yılı bütçesine idhali için emir çıkmıştır. 1894 depreminde birçok yapı gibi Hafız Ahmet Paşa Medresesi de hayli zarar görmüş fakat tamiri ancak 1897 yılında gerçekleştirilebilmiştir.

Ali Kuşçu Mahallesi, 1389 ada 24 parselde bulunan yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış 15/08/2011 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurul onaylı projelere uygun olarak mühendislik projeleri de hazırlatılmıştır.

Onaylı projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına 2013 yılı başlarında başlanmıştır.