TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Üsküplü Yahya Paşa Sıbyan Mektebi


Eminönü Bölgesinde Kadırga Karakolu karşısında bulunan bu sıbyan mektebini Üsküplü Yahya Paşa h.912 yılında yaptırmıştır.

Sıbyan mektebi iki katlı, kesme taştan yapılmış olup, günümüze çok harap durumda gelebilmiştir. Kare planlı yapının üzeri sekizgen kasnaklı, tromplu bir kubbe ile örtülüdür. Sıbyan mektebinin kenarlarında altta dikdörtgen söveli, üstte de yuvarlak kemerli ikişer penceresi bulunmaktadır. Uzun süre basımevi olarak kullanılmış ve içerisi orijinal durumundan uzaklaşmıştır.

Emin Sinan Mahallesi, 149 ada 1-2 parsellerde yer alan Üsküplü Yahya Paşa Sıbyan Mektebi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılarak 26/09/2012 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projeleri de hazırlatılmış ve yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır.

Onaylı projelerine göre yapının restorasyonu Belediyemiz tarafından yapılmaktadır.