TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Üçbaş Nurettin Hamza Medresesi


Karagümrük'ün, Osmanlı döneminde Zincirlikuyu olarak anılan kesiminde, Saray Ağa Caddesi üzerinde, aynı adı taşıyan mescidin yanında yer almaktadır.

Müderris Nureddin Hamza Efendi tarafından, yanındaki mescitle birlikte 937/ 1530-31'de Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1729 tarihli Balat yangınında harap olduktan sonra yenilenmiş, ayrıca 20. yy'da da onarım geçirerek bazı değişikliklere uğramıştır. Başlangıçtaki mimari özelliklerini büyük ölçüde kaybettiği anlaşılan medresenin en azından konumu ile bazı mimari ayrıntılarının zaman içinde korunduğu tahmin edilebilir. Mescitle bir bütün teşkil eden medresede açık avlulu Osmanlı medreselerinin sakıflı varyantı uygulanmıştır. Medreseyi oluşturan birimler (talebe odaları ile dershane) mescidin doğusunda yer alan, yamuk planlı avluyu üç yönde (doğu, kuzey ve güney) kuşatmakta, söz konusu birimlerin kapıları, revağın yerini almış olan ahşap direkli ve sakıtlı sundurmaya açılmaktadır. Mescitle medresenin ortak olan girişi kuzeyde bulunmakta, girişin solunda, medrese kanadına bitişik olarak mescidin bodur minaresi yükselmektedir. Medrese birimlerini örten beşik çatı sundurmanın sakfı ile bütünleşmiştir. Medresenin cadde üzerindeki cephesinde, kesme taş sövelerin çerçevelendiği, dikdörtgen açıklıklı pencereler ile talebe odalarının ocaklarına ait kare kesitli bacalar sıralanır. Mütevazı bir yapı olan Üçbaş Medresesi, Anadolu Türk mimarisinde, 12-13. yy'lardan itibaren varlıkları tespit edilebilen, yanındaki cami veya mescitlerle ortaklaşa kullandığı bir avlu etrafında gelişen medreselerin geleneğine bağlanmaktadır.

Atik Ali Mahallesi, 1348 ada 30 parselde bulunan Üçbaş Nurettin Hamza Medresesinin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve 01/08/2012 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda hazırlanan mühendislik projeleri ile yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır.

Yapının restorasyonu onaylı projelerine göre İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir.