TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Muhtelif Mahallelerde Bulunan Sivil Mimarlık Örneği Yapılara Ait Çalışmalar


Muhtelif mahallelerde yer alan SMÖ Yapıların hayata kazandırılması amacıyla tüm projeleri hazırlatılmıştır.

Fatih Bölgesinde, muhtelif mahallelerde (Zeyrek, Ayvansaray, Cibali, İskenderpaşa, Yedikule, Balat, Hırkai Şerif, Atikali, Kocamustafapaşa) yer alan 25 adet sivil mimarlık örneği yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılarak Koruma Kurulu’na onaylatılmıştır.

Eminönü Bölgesinde, muhtelif mahallelerde (Küçük Ayasofya, Sultanahmet, Cankurtaran) yer alan 91 adet sivil mimarlık örneği yapı 6 gruba ayrılarak ihale edilmiş ve bu yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Hazırlanan tüm projeler onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.Yapıların yeniden hayata kazandırılması maksadıyla hazırlatılan 91 adet sivil mimarlık örneği yapı projelerinden 59 adedi Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Diğerleri ise onaylanmak üzere incelenmektedir.

Muhtelif mahallelerde yer alan 13 adet sivil mimarlık örneği yapıların yeniden hayata kazandırılması amacıyla projelerinin hazırlatılması için 2011 yılı içerisinde proje ihaleleri yapılmıştır.

13 adet smö yapıya ait projeler hazırlatılmış ve bunlardan 6 adet smö yapının projeleri Koruma Kurulunca onaylanmış, 7 adet smö yapının ise onay işlemleri devam etmektedir.