TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Zeyrek Bölgesinde Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Basit Bakım-Onarımı


Tarihi Yarımadanın tarihsel kimliğini en yoğun şekilde hissettiren bölgelerden bir tanesi olan Zeyrek Koruma Bölgesindeki özel mülkiyette bulunan ve basit bakım-onarım ihtiyacı duyan sivil mimarlık örneği yapılar tespit edilmiş ve bunlardan 13 adeti 1. etap kapsamında yer alacak yapılar olarak belirlenmişlerdir.

Tarihi Yarımadanın tarihsel kimliğini en yoğun şekilde hissettiren bölgelerden bir tanesi olan Zeyrek Koruma Bölgesindeki özel mülkiyette bulunan ve basit bakım-onarım ihtiyacı duyan sivil mimarlık örneği yapılar tespit edilmiş ve bunlardan 13 adeti 1. etap kapsamında yer alacak yapılar olarak belirlenmişlerdir.

KUDEB’ten basit bakım-onarım izni, maliklerden de muvaffakatname alınarak çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu basit bakım-onarım çalışması kapsamında cephelerin özgün tipolojisine kavuşturulması için giyotin pencere ve tablalı ahşap giriş kapısı yapılması, ahşap cephe kaplamalarının onarılması, demir korkulukların onarılması, kısmi çatı onarımı, çinko yağmur oluğu ve borusu yapılması, ahşap konsol ve eli böğründeler yapılması gibi işler planlanmıştır.

13 adet SMÖ yanı sıra alanda görsel bütünlük ve siluet devamlılığı sağlaması amacıyla etrafındaki 12 adet tescilsiz yapının cephelerinin sıva onarımı, boya yapılması, yağmur oluğu ve borusunun yenilenmesi, pencere sövesi ve kat silmesi yapılması ile elektrik kablolarının elektrik kablo kanalı içerisine alınması uygulamaları yapılması planlanmıştır.

KUDEB’ten basit bakım-onarım izni, maliklerden de muvaffakatname alınarak çalışmalarına başlanan 13 adet eski eser yapının tamamının basit-bakım onarım çalışması ile bu yapıların etrafında yer alan görsel bütünlük ve siluet devamlılığı sağlaması amacıyla 12 adet tescilsiz yapının da cephe sağlıklaştırmaları yapılmıştır.