TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Çöp Toplama Çalışmaları, Süpürme Çalışmaları, Geri Dönüşüm Çalışmaları, Çevre Kirliliği İle Mücadele Çalışmaları, İbadethanelerdeki Temizlik Çalışmaları...

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI


ÇÖP TOPLAMA ÇALIŞMALARIMIZ

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak ilçe genelinde cadde ve sokaklarda uygun noktalara konuşlandırmış olduğumuz 4.500 adet yer üstü çöp konteyneri ve 207 adet yer altı çöp konteyneri ile evsel atıklar toplanmakta olup, çöp araçlarımız kesintisiz 24 saat ring halinde çalışmaktadır. İlçemiz genelinde  2011 yılında yaklaşık 250.000 ton çöp toplanıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi çöp bertaraf sahalarına nakledilmiştir.

SÜPÜRME ÇALIŞMALARIMIZ

Süpürme işlemlerimiz; 2011 yılında 518 süpürme işçisi ve 3 adet süpürge aracı ile yapılmış olup; hafta tatili, resmi ve dini bayramlar dahil haftanın her günü tüm cadde ve sokaklar süpürülmüştür.

Ana arterlerde süpürme işlemi kesintisiz üç vardiya olarak 24 saat süresince yapılmaktadır. Süpürme işlemi esnasında cadde ve sokakların her iki tarafındaki tretuvar üstü ve dipleri temizlenerek süprüntü, çöp vb. atıklar ile bordür kenarlarında biriken çamurlar temizlenmektedir.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ

ATIK AMBALAJ ÜRÜNLERİNİN TOPLANMASI

30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; bu tarihten itibaren yapılan çalışmalarda 2004-2011 yılları arasında toplam 21.994.424 kg. ambalaj atığı ayrı toplanarak geri dönüşümü sağlanmıştır.

ATIK PİL ve AKÜLERİN TOPLANMASI

Atık pil toplama çalışmaları kapsamında ilçe sınırları dahilindeki okullara, kamu kurumlarına, ibadethanelere atık pil kutuları dağıtılmış, ana arterlerde uygun noktalara direk tipi atık pil kutuları yerleştirilmiş olup; bu noktalardan 2008-2011 yıllları arasında 14.746 kg atık pil toplanmıştır.

ATIK BİTKİSEL YAĞLARIN TOPLANMASI

Su ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla bitkisel atık yağların ayrı toplanması için; bitkisel atık yağ üreten tüm iş yerlerine denetim yapılmış olup; atık yağlarını ayrı biriktirmeleri konusunda ilgili lisanslı firmalarla sözleşme yapmaları sağlanmıştır. 2004-2011 yılları arasında 394.640 litre atık bitkisel yağ toplanmıştır.

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; tıbbi atıklar yüksek patolojik muhteviyatlarından dolayı diğer çöplerden ayrı olarak lisanslı araçlarla farklı hijyenik koşullarda toplanmaktır.

Bu kapsamda; 2004-2011 yılları arasında 1.598,40 ton tıbbi atık ayrı toplanarak İBB in yakma ve sterilizasyon tesisine gönderilmiştir.

MOLOZLARIN TOPLANMASI

Bölgemizde cadde ve sokaklara çıkarılan çuvallı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları 2004 yılından beri Belediye Encümenince takdir edilen moloz toplama ve nakil ücreti mukabilinde ekiplerimizce kaldırılmakta olup; moloz kaldırma ücreti Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmakta iken 2008 yılında ek olarak vatandaşa kolaylık sağlanması açısından ve takibin hızlı ve yerinde yapılabilmesi için kredi kartı pos makinesi uygulamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda; 2004–2001 yılları arasında 226.618 ton moloz toplanmıştır.

ATIK EV EŞYALARININ TOPLANMASI

2005 yılında başladığımız atık ev eşyası toplama çalışması kapsamında 2011 yılı sonuna kadar toplam 23.114 kamyon atık ev eşyası toplanmıştır.                                                                                        

ATIK  ELEKTRONİK MALZEMELERİN TOPLANMASI

Yönetmeliği henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte tüm elektronik malzemeler anlaşmalı firmamızca toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

ATIK RÖNTGEN SULARININ TOPLANMASI

Sayıları çok azalmış olmakla birlikte lisanslı firmamız tarafından atık röntgen suları toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI

Ömrünü tamamlamış tüm lastikler ilçemizden toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.


ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ

Çevre Birimince gürültü, görüntü ve hava kirliliği başta olmak üzere çeşitli çevre kirlilikleri denetimleri periyodik olarak yapılmakla beraber; konu ile ilgili olarak teknik personel 2004-2011 yılları arasında 2.530 adet şikayeti değerlendirmiştir. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet eden zabıta ekiplerince 26.266 adet çevre denetimi ve tebligatı yapılmıştır. Tüm bu şikayetler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerine göre değerlendirilerek eksiklikler tespit edilmiş olup; yazılı olarak müessese yetkililerine bildirilmiştir.

ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIŞMALARIMIZ

2006 yılından bu yana yapılan Çevre Sağlığı çalışmaları kapsamında ücretli hiçbir çalışmamız bulunmamakta olup, 2011 yılı sonuna kadar 3.713 adreste kapalı alan mücadelesi(çöp evler ve cenaze evleri dahil), 1.432 adet açık alan mücadelesi ve 18.938 adreste larva mücadelesi yapılmıştır.

Ayrıca tüm konteynırlarımızda periyodik olarak karasinek mücadelesi uygulanmıştır.

YIKAMA ÇALIŞMALARIMIZ

Semt pazarı kurulan bölgelerde; pazarın çöplerinin alınmasından sonra cadde ve sokaklar yıkanarak temizlenmektedir. Pazar yerlerinde koku neşreden yerler (balıkçı, peynirci vs.) deterjanlı su ve ağır kir sökücü su ile yıkanıp temizlenmekte olup ayrıca program dahilinde ibadethaneler, okul bahçeleri, kamu kurumları, cadde ve sokakların yıkanması gerçekleştirilmektedir.

İBADETHANELERİMİZDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan halı yıkama ekibi ile İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sinagog, kilise, manastır ve cami gibi ibadethanelerden gelen talepler doğrultusunda bu ibadethenelerin halıları özenle yıkanıp temizlenmektedir.