TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Yarımada Coğrafi Bilgi Sistemi ile Parmağınızın Ucunda


absmiddle Yazdır   -A | A+ 02.03.2012
Fatih Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi; en son teknolojik gelişmeleri Fatih halkıyla buluşturan ve bugüne dek bilişim alanında uyguladığı projelerle birçok ödül alan Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafındansürekli geliştirilmeye devam edildi.Fatihle ilgili A'dan Z'ye istediğiniz her türlü veriye ve bilgiye internet olan her yerden kolayca ulaşabileceğiniz sistem; sürekli güncellenerek 7 gün 24 saat sizin en doğru veri ve bilgiye ulaşmanızı sağlıyor. Gazetemizin bu sayısında sistemin geçen yıllar içerisinde kaydettiği aşamayı, bu süreçte kavuştuğu zengin içeriğive hangi konularda nasıl faydalanabileceğiniz ile ilgili tüm detaylarıyla sizlere sunacağız.

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

Kısa adı GIS olan Coğrafi Bilgi Sistemi; araştırma, planlama ve yönetimdeki karar verme yeteneklerini artırmak ve ayrıca zaman, para ve personel tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere (coğrafi varlıklara) ait grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, işlenmesi, analizi, gösterimi ile bunların zaman içinde durumlarını incelemeye yönelik yazılım, donanım ve işlem bileşenlerini bütünleşik olarak içeren özel bilgi sistemidir.


Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım, donanım, insan, veri ve yöntemlerden oluşan bileşenleriyle, elde edilen ve depolanan grafik veriler ile bu grafik verilere ait öznitelik veriler arasında ilişkiler kurarak haritaya dayalı gösterimi sağlayan önemli bir araçtır.

Coğrafi Bilgi Sistemimiz farklı platformlarda çeşitli uygulama örneklerine sahiptir.Daha çok kullanıcıya hızlı ve güncel şekilde ulaşılması için oluşturulan web tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamamıza www.fatih.bel.tr üzerinden veya http://gis.fatih.bel.tr/webgis/ adresinden direk olarak erişilebilir.   

Fatih Belediyesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemi

Vatandaşa yönelik yapılan ve yapılacak her türlü hizmetin kalitesi ve hızı teknolojik imkanların ne kadar iyi kullanıldığına bağlıdır. Fatih Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bu bilinç ile teknolojinin getirdiği kolaylıklardan vatandaşlarımızın faydalanması için teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını yürütmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri vatandaş-belediye, kamu kurumları-belediye, belediye-çalışanları arasındaki ilişkileri gözeterek belediye hizmetlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında hızlı ve ekonomik sunulmasını sağlamaktadır.

 

Fatih Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulurken bir takım süreçlerden geçmiştir. Harita altlıklarının sayısal ortama aktarılması, bina bilgileri, işyeri bilgileri, bağımsız bölüm bilgileri gibi verilerin sahadan toplanması, kurum içerisindeki müdürlüklere ait verilerin sistem yapısına uygun hale dönüştürülmesi, arşiv kayıtlarının sayısallaştırılması, diğer kurum ve kuruluşlara ait güncel verilerden faydalanabilmek amacıyla çalışma ve uygulamaların yapılması, verilere ulaşmak, sorgulamak, güncellemek, rapor ve analizler üretmek için yazılımların oluşturulması ve daha birçok iş kalemi bu süreçler arasında yer almaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin sürdürülebilirliği; verinin yeterliliği, güncelliği ve ulaşılabilirliği ile doğru orantılıdır. Fatih Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü; Fatihli vatandaşların 7 gün 24 saat güncel ve doğru verilere ulaşması için sistem üzerinde sürekli güncellemeler yaparak uygulama yazılımlarının işlevselliğini artırmak amacıyla yoğun gayret sarf etmektedir. Tüm bu gayret ve harcanan mesai zamana bağlı olarak sistemimiz üzerinde olumlu gelişmeleri gözler önüne sermiştir.

2006 yılında yayına başlatılan Coğrafi Bilgi Sisteminde zaman içinde gelişme ve güncellemeler yapılmış, 2010 yılında yeni nesil teknolojiler kullanılarak sistem yeniden oluşturulmuştur. Halen geliştirme ve güncelleme çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir.

Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi ve Fatih Belediyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen  “Kent Bilgi Sistemleri Standartlarını Geliştirme” projesi kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarımız dikkat çekerek örnek ve pilot proje olarak seçilmiştir. Küçük çalıştaylar niteliğindeki proje izleme ve değerlendirme toplantılarından ilki Ankara’da gerçekleşmiş ve Belediyemiz de proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katılmıştır. Devam eden proje kapsamında belediyemiz katkı sağlamaya devam etmektedir.