TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü


Müdür: Ali Askar ZENGİN

Müdürlük İletişim Bilgileri:

E-Mail: cevrekoruma@fatih.bel.tr
Yenikapı Suser Hizmet Binası
Santral Telefonu: 584 16 00

Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokak No:104
Yenikapı Suser Hizmet Binasına Nasıl Gidilir?T.C. Fatih Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışmaları
İstanbul denilince ilk akla gelen ve şehrin en önemli turizm,  ticaret  ve bürokrasi merkezlerini içerisinde barındıran Fatih İlçemizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak hizmetimiz 24 saat kesintisiz devam etmekte olup, bunun yanında Çevre Denetimi, Çevre Sağlığı ve Geri Dönüşümle ilgili olarak çalışmalarımız büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetki, görev ve sorumlulukları:

 1. a. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ni uygulamak,
  1. 1. Katı Atıkların Toplanması ve nakledilmesi,
  2. 2. Çöp toplama noktaları, caddeler ve sokakların süpürülmesi ve yıkanması,
  3. 3. Çöp toplama noktalarının dezenfeksiyonu,
  4. b. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kaynakta ayrı toplama çalışmaları yapmak ve ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlamak,
  5. c. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanıp nakledilmesi,
  6. d. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denetimler yapmak, bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılmasını veya geri kazanımını sağlamak,
  7. e. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçe dahilinde toplama noktaları oluşturmak ve denetimler yapmak,
  8. f. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denetimler yapmak ve ömrünü tamamlamış lastiklerin mevzuata uygun bertaraf edilmesi veya geri kazanılmasını sağlamak,
  9. g. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında madeni yağların mevzuata uygun uzaklaştırılması için denetimler yapmak,
  10. h. Hava kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimler yapmak ve gerekli önlemleri aldırmak,
  11. i. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında denetimler yapmak, şikâyetleri değerlendirmek ve tespit edilen uygunsuzlukları yetkili kurumlara bildirmek,
   1. j. İlçe dahilindeki molozların meclis kararı doğrultusunda ücret karşılığı toplanması,
   2. k. Çevre kirliliğini engellemek için önlemler almak, denetimler yapmak, uymayanlara cezai işlem uygulamak,
    1. l. Çevreyle ilgili eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
    2. m. İlçemizde bulunan tarihi mekanların iç ve dış temizliklerini yapmak,
    3. n. Çevre sağlığı (ilaçlama çalışmaları)

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yukarıda sıralanan görev ve sorumluluklarını aşağıda belirtilen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirir.

 1. a. Anayasa,
 2. b. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 3. c. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 4. d. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
 5. e. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
 6. f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 7. g. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  1. h. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
   1. 1. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
   2. 2. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
   3. 3. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
   4. 4. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
   5. 5. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
   6. 6. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
   7. 7. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
   8. 8. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
   9. 9. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği,

10. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,

11. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

12. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği,

13. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sunulan Hizmetler:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Çöp Toplama ve Nakil Hizmetleri: İlçe sınırlarında oluşan evsel katı atıkların toplanarak çöp depolama alanlarına naklinin yapılmasıdır. Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve denetimiyle yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

b) Araçla Süpürme: İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların süpürge araçlarıyla süpürülmesini kapsar. Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve denetimiyle yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmektedir.

c) Elle Süpürme: İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların süpürgeci işçiler aracılığıyla süpürülmesini kapsar. Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve denetimiyle yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

d) Yıkama: İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların yıkama araçlarıyla yıkanması müdürlüğümüzün yaptığı program doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

e) Tıbbi Atık Toplama: İlçe sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanıp nakledilmesi işlemini kapsar. Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve denetimiyle yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmektedir.

f) Ambalaj Atıklarının Toplanması: İlgili yönetmelik kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının toplanıp geri kazanımı işini kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda geri kazanım oranı her geçen gün artmaktadır.

g) Bitkisel Atık Yağların Toplanması: İlçe sınırları içerisindeki bitkisel atık yağ üreticileriyle, Çevre ve Orman Bakanlığından lisans alarak yetkilendirilmiş firmaların sözleşme imzalamaları sağlayarak bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılmasını veya geri kazanımını sağlamak,

h) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması:“ Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği''  25.11.2006 tarih  ve 26357 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince; bisiklet ve dolgu malzemeleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve geri kazanılması gerekmektedir.

i) Atık Pillerin Toplanması: Büyükşehir Belediyesi, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi) ve Fatih Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçemiz sınırları içerinde atık pil toplama noktaları oluşturulmuş, ana arterlerde bulunan elektrik direklerine atık pil kutuları yerleştirilmiştir.

j) Atık Akülerin Toplanması: Atık akü çıkaran işyerlerinden periyodik olarak atık aküler toplanarak bertaraf edilmektedir.

k) Tehlikeli Atıkların Toplanması: İlgi yönetmelik kapsamında Tehlikeli atık sınıfına giren atıklar özel araçlarla ayrı olarak toplanarak, yönetmeliğe uygun olarak imha edilmektedir.

l) Elektronik Atıkların Toplanması: Eski/hurda elektronik atıklar kaynağında toplanarak çalışabilir malzemeleri ve tehlikeli atık sınıfındaki atıkları ayrıştırılarak çalışabilir veya tamir edilebilir malzemelerin tekrar kullanımı sağlanmaktadır.

m) Atık ev eşyası Toplama: Rutin olarak yapılan denetimlerimiz sonucu tespit edilen kullanılmış eski ev eşyalarının  rast gele  cadde ve sokaklara bırakılmasına izin verilmemekte olup; kurallara riayet etmeyen  vatandaşlara anında cezai işlem uygulanmaktadır.

n) Moloz Kaldırma Çalışmaları: İnşaat faaliyetleri sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisi’ nin belirlediği ücret doğrultusunda kaldırılmasını kapsar. Sahibi tespit edilemeyen atıkların toplanması da ekiplerimizce yapılmaktadır.

o) Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi ile Taşıma Fişi Verilmesi: İlçe genelinde çıkan hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının taşınması için ilgili yönetmelik gereğince Taşıma izin belgesi olan araçlara taşıma kabul belgesi ve taşıma fişi verilmektedir.

p) Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ekiplerimizce denetlenmektedir. Ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler ekiplerimizce değerlendirilerek en kısa sürede uygunsuzluklar giderilmektedir

q) Çevre Sağlığı Çalışmaları: Çevre Sağlığa kapsamında Vektör mücadelesinde kullanılmak üzere Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) onayladığı ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı biyosidal ürünler alınarak senenin 12 ayında larva ve kapalı alan mücadelesi, yaz aylarında da uçkun mücadelesi hizmeti verilmektedir.

r) İbadethanelerde Halı Yıkama Hizmetleri: İbadethanelerde bulunan halıların temizliği makineler ile periyodik olarak yapılmaktadır.