TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Sinan Paşa Medresesi


Beyazıt, Çarşıkapı’da Yeniçeriler Caddesi ile Bileyiciler Sokağı’nın kesiştiği noktada yer alan bu külliye; Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından 1002/1593’te Mimar Davud Ağa’ya yaptırılmıştır.

Külliye, Sadrazam Sinan Paşa tarafından 1592-1593 (1002H) yıllarında Saray Mimarı Davud Ağa’ya yaptırılmıştır. 17.yüzyıldaki yangınlar dolayısıyla zarar gördüğü tahmin edilen yapı birçok defa onarım görmüştür. Yapının 1957 yılında Vakıflar’a devredilmesinden sonra 1959–60 yılları arasında medresenin önce dış kısımları, sonra da iç kısımları onarılmıştır. Yapı son olarak 1973–74 yılında onarım görmüştür.Koruma Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda 2011 yılında restorasyonu yaptırılmaya başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Külliye binaları, asimetrik planlı bir av­lu içinde muntazam olarak yer alan medre­se, türbe ve sebilden oluşmaktadır. Yeniçeriler Caddesi üzerinde bulunan ana girişten sonra giriş aksının batısında türbe ve sebil doğusunda ise dershane ve medrese konumlandırılmıştır.

Medrese, türbe, hazire ve sebilden oluşan yapının hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri 2011 yılında Koruma Kurulunca onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projeleri de hazırlatılarak yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Uygulama Özeti:

Medrese kısmında beden duvarlarında tespit edilen strüktür problemlerinin onarımı için güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Dış cephelerde taş onarımlarına devam edilmekte olup hücre kısımları ve revaklarda sıva uygulamaları tamamlanmıştır. Türbe kısmında kubbe örtüsü ile ilgili onarım çalışmalarına başlanmıştır. Kurşun örtüsünün kaldırılması sonrasında tespit edilen strüktür problemlerle ilgili onarımına yönelik raporlama çalışmalarına başlanmış ve devam edilmektedir. Kubbe iç kısmındaki malakari tezyinat yüzyler ile ilgili konservasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Türbenin dış cephesinde taş ve mermer yüzeylerde onarım çalışmalarına başlanmıştır.Sebil kısmında kurşun üst çatı örtüsü onarımlarına devam edilirken iç kısımda sıva raspası sonrasında ortaya çıkan malakari teyzinatlı yüzeylerin konservasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Çevre duvarlarında taş onarımları ve lokmalı demir parmaklıkların onarımlarına devam edilmektedir. Restorasyon çalışmalarına medrese, türbe, sebil ve çevre duvarları kapsamında devam edilmektedir.