TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ataullah Efendi Mektebi


Molla Hüsrev Mahallesi, 659 ada 1 parselde yer almaktadır.

Molla Hüsrev Mahallesi, 659 ada 1 parselde yer alan Ataullah Efendi Mektebinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış, Koruma Kurulunca 2011 yılında onaylanmıştır.