TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi


Nişanca Mahallesi, Nalbant Cami Sokağı, 741 ada 33 parselde yer almaktadır.


Nişanca Mahallesi, Nalbant Cami Sokağı, 741 ada 33 parselde yer alan sıbyan mektebine ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na iletilmiştir.

Hazırlanan projeler 2009 tarihinde
Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda yapının mühendislik projeleri de hazırlatılmıştır.