TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Kentsel Tasarım Rehberi


Yollar belediyemizin en önemli altyapısıdır, kentimizin can damarıdır. Günlük ev-iş-okul-alışveriş ve rekreasyon seyahatlerimiz için vazgeçilmezdir. İster toplu taşıma veya özel ulaşım araçlarıyla veya yaya ulaşımı olsun en çok kullandığımız bu mekanların hizmet kalitesi yerel yönetimler için büyük önem taşımaktadır.

Zaman içinde aşınan, kentsel altyapı uygulamaları nedeniyle bozulan veya imalatındaki sorunlar nedeniyle dağılan yollarımızın tamir ve bakımı da önemli sorunlar yaratmaktadır. Kullanılan malzemenin temini, uygulama standartlarının olmaması bakım ve tamir faaliyetlerinin de sağlıklı yürütülmesine olanak sunmamaktadır.

Kentin tüm yolları uygulama projeleri ile gerçekleştirilse bile uygulamadaki kolaylıklar yanında bu defa kent vizyonuna ve imajına uygun olmayan farklı tasarımlar ve malzemeler nedeniyle kentin kamusal alanlarında ve özellikle yollarında bütünselliği olmayan, malzeme farklılıkları nedeniyle kent kimliğinin oluşamadığı veya kent kimliğiyle bütünleşmeyen dokular ortaya çıkmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Fatih Kentsel Tasarım Rehberi, tüm bu sorunları önemli ölçüde çözmeyi ve kentsel tasarımda projelere ve uygulamaya rehber olmayı amaçlamaktadır. Projeli işlerde bir proje tasarım standardı ve rehberi; uygulamada tip kesitler, detaylar, malzeme seçimi ve keşif maliyet tablosuyla uygulama projesi yerine geçecek bir format sunmaktadır. Bu rehber yatayda (x, y) uygulama sorunlarını çözmekte ve grafik uygulama ve detay sunumları vermektedir. Uygulama biriminin en çok dikkat etmesi gereken konu kotlardır (projedeki z değerlerinin uygulaması saha mühendisinin yetki ve sorumluluğundadır). Drenaj, özürlü rampaları, bodrum rampaları, kuranglez kotları gibi yerinde çözülmesi gereken konulara dikkat edilmelidir.

Bu rehberin sağlıklı olarak uygulanabilmesi ve geliştirilebilmesi için uygulamada karşılaşılan sorunların yazılı olarak kaydedilmesi, bu rehbere göre yapılan uygulamaların Fatih Yol Envanteri'ne kaydedilmesi gerekmektedir. Bu sayede birkaç yılda Fatih'in tüm yolları bir GIS veri tabanında kayıt altına girmiş olacaktır.

Bu rehber kent vizyonu ve imajının oluşması ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yaptırılacak her kentsel tasarım projesinin teknik şartname eki olacaktır. Yol düzenlemeleri, yenilemeleri ve tamir uygulamalarında standardizasyon, proje desteği, malzeme bütünselliği ve maliyet öngörüsü de sağlayacaktır.