TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi


Vefa'da, Cemal Yener Tosyalı Caddesi ile Müşküle Sokağı arasında yer almaktadır. I. Ahmed dönemi başdefterdarlarından Ekmekçizade Ahmed Paşa tarafından, muhtemelen 1606 ile 1618 yılları arasında yaptırılan bu yapı topluluğu, baninin medfun bulunduğu bir türbe, sebil, gusülhane, abdesthane, dershane ve 17 talebe hücresinden oluşmaktadır. Medresenin 1869, 1870, 1893, 1903 ve 1905-1906 yıllarında tamir gördüğü tespit edilmiştir. 1918'den itibaren yersiz yurtsuzlara sığınak olan ve gitgide harap düşen bina, 1963'te boşaltılmış ve 1966-1968 arasında tamir edilmiştir. Medresenin restore edilmesi için İdaremizce projeler hazırlatılmış ve onaylı proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına 2011 yılında başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları 2 etap halinde yapılmış olan medresede 2. Etap çalışmalar ise 03.01.2013 tarihinde başlanmıştır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında genel olarak, medrese, türbe ve mescidin tüm iç ve dış duvarlarında mukavemetini kaybetmiş taş ve tuğlalar çürütülerek yenilenmiş ve gereken duvarların güçlendirmesi yapılmıştır. Revaklarda ara dönemlerde yapılmış olan beton döşemeler sökülmüş, onaylı projesine uygun özgün malzeme ile kaplanmıştır. Hücre içlerinde altıgen şeşhane tuğla ile döşeme kaplamaları yapılmış, ahşap kapı, pencereler yenilenmiş, lokmalı parmaklık ve alçı içliklerin onarımı yapılmıştır.

Medresenin kurşun çatı kaplamaları sökülmüş, alt katmanları özgün malzeme ile onarılarak tekrar kurşun kaplama ile kaplanmıştır. Türbe ve mescitte bulunan kalem işleri ve tezyinat çalışmaları Konservasyon Müdürlüğü uzman ekipleri eşliğinde ve onaylı proje doğrultusunda yenilenmiştir. Arka bahçede bulunan hazire alanı düzenlenmiş ve mezar taşları temizlenerek ayağa kaldırılmıştır. Medresede son alarak avlu düzenlemesi ve şadırvana ait restorasyonların yapılmasıyla uygulama süreci tamamlanmıştır.