TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Murat Molla Kütüphanesi İdari Ve Ahşap Bina Restorasyonu


Murat Molla Kütüphanesi yapılarının restore edilmesi ile ilçemizde bir kültür varlığı daha gün ışığına çıkarılmış ve gelecek nesillere ulaşmasına katkıda bulunulmuştur.

Fatih ilçesi Tevki Cafer Mahallesi'nde bulunan Murad Molla Kütüphanesi Damadzade Mehmed Murad Efendi tarafından kurulmuştur. 1769 yılında tekke inşaatına başlanmış, 1775 yılında da aynı avlunun içinde kütüphane yapılmıştır. Avlunun kapısında, yanyana iki kitabe yapılmıştır. Soldaki "Sahib-il hayrat Damadzade Mehmed Murad 1192 (1778)" yazılı sülus hatlı bir kitabedir. Sağda ise tekkenin 1890 tarihinde II. Abdülhamid tarafından onarıldığını gösteren talik hatlı manzum bir kitabe görülmektedir.

1927 yılında tekke ve müştemilatının yanmasından sonra kütüphane geniş bir avlu içerisinde tek başına kalmış ve son şeyh zamanında vakfın geliriyle semahane yerinde ahşap bir meşruta binası yaptırılmıştır. Yerleri ve sınırları 1913-14 tarihli Fatih ve 1929 tarihli Pervititch haritalarında görülmekte olan mescit ve tekke binaları günümüzde yerlerinde bulunmamaktadır.

Günümüze oldukça harap durumda ulaşan kütüphane, idari ve ahşap yapının restore edilmesi için İdaremizce önce restorasyon projeleri hazırlatılmış, daha sonra bu projelere uygun  olarak restorasyon sürecine geçilmiştir.

Restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce bir yangın geçirdiği için kötü durumda olan ahşap binada çürüyen ve bozulan tüm parçalar sökülerek yapı askıya alınmış, özgün plan şeması ve özgün malzemelerine sadık kalınarak restore edilmiştir. İdari yapıda önce güçlendirme ile ilgili çalışmalar yapılmış, daha sonra badanaların raspası ile ortaya çıkarılan kalem işleri ve tezyinatlar, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğü denetiminde aslına uygun olarak restore edilmiştir. Söz konusu çalışma kapsamında çevre duvarları ve ana giriş kapısı restore edilmiş, bahçede yürüme yolları, merdivenler ve peyzajla ilgili düzenlemeler yapılarak restorasyon süreci tamamlanmıştır.

Murat Molla Kütüphanesi yapılarının restore edilmesi ile ilçemizde bir kültür varlığı daha gün ışığına çıkarılmış ve gelecek nesillere ulaşmasına katkıda bulunulmuştur.