TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMLERİ


T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI  2014 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 01.09.2014 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 782 ada, 8, 9, 15 ve 24 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 2. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1074 ada, 58 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 3. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1157 ada, 6,7,8,9,10,11,12 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 4. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1230 ada, 17, 18 ve 19 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 5. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1237 ada, 8, 16 ve 17 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 6. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1348 ada, 15 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 7. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 21 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 8. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1600 ada, 148 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 9. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1702 ada, 46 ve 48 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 10. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1745 ada, 1 parsel ile 1746 ada 56 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 11. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1746 ada, 5 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 12. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 8, 9 ve 12 nolu parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 13. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 24 ve 33 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 14. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 100 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 15. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1839 ada, 116 ve 117 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 16. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1842 ada, 29 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 17. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1890 ada, 38 ve 127 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 18. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1979 ada, 72 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 19. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2241 ada, 41 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 20. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1987 ada, 51 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 21. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2441 ada, 3 ve 15 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
 22. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 245 ada, 18 parsele itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 23. Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1431 ada, 2-23-22-21 parsellere itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
 24. Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Eski: Denizabdal Yeni: Şehremini Mahallesi 419 pafta,3022 ada, 12 parsel sayılı 72.80 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 25. Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Eski: Müftüali Yeni: Yavuz Sultan Selim Mahallesi 457 pafta, 2464 ada, 36 parsel sayılı 42.12 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 26. Fatih Arpa Emini Mahallesi 432 pafta, 1934 ada, 54 parsel sayılı 64.50 m2 alanlı 5 katlı bina tecavüzü olarak kullanılan taşınmazla ilgili bugüne kadar tahakkuk eden ecrimisilin affedilmesi istenildiğinden Belediyemizin daha fazla zarara uğramasını önlemek için dava konusu olup tahsil edilemeyen ecrimisil alacağının terkini hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 27. Bütçe Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 28. Belediyemiz, 2015 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal harcı, Tezgâh Kurma Bedelleri ve Belediyemiz sınırları içerisinde Televizyon, Film çekim ücret tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 29. Belediyemizin 2015 yılı Ruhsat ücret tarifesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.
 30. Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 31. Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih, Eski: Hocaüveyz Yeni: Akşemsettin Mahallesi, 443 pafta, 2074 ada, 15 parsel sayılı 33.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın satışı hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

MECLİS GÜNDEM EKİ

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı –vatan cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Faks : 0212 4531473
e-posta : muammergunbek@fatih.bel.tr - fahrettinyildirim@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr