TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Yıldırım Caddesi ve Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak Sağlıklaştırması


Yıldırım Caddesi ve Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak Cepheleri Yenileniyor.

Belediyemiz tarafından İlçe genelinde yer alan bina cephelerini tarihi dokuya uyumlu hale getirmek ve estetiğe aykırı uygulamaları gidermek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Yıldırım Caddesi ve Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak Cephe Onarım çalışmalarımız bina cephelerinde onarım, boya ve kabloların düzenlenmesi ile ilgilidir. Yıldırım Caddesi ve Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak Cephe Onarım Projesinde 121 adet bina uygulamaya alınmış olup bu binaların 48 adeti tescilsiz yapı, 2 adeti  1. Grup tescilli yapı, 62 adeti 2.Grup Tescilli yapı,9 adeti  Grubu belli olmayan eski eser yapılardır. Proje kapsamında 53 bina tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Pencere ve kapı doğramalarının değişimi veya onarımı ile ilgili husus için KUDEB vasıtası ile İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne başvurulmuş olup izin alınmasına müteakip mal sahipleri kendi bütçeleri ile kapı ve pencere doğramalarını verilen izinde belirtilen malzeme ve niteliklere göre onarımlarını yaptırabilir veya değiştirebilirler.