TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Kadın ve Aile Birimi Nedir?


KADIN AİLE BİRİMİ

1995’te Pekin’de toplanan Dünya Kadınlar Kongresi’nin sonuç bildirgesinde “Kadının ilerlemesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bir insan hakları sorunudur ve sosyal adaletin bir şartıdır ve sadece bir kadın konusu olarak görülmemelidir. Bunlar, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yoludur. Kadının güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliği, bütün insanlar için politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın ön koşuludur” denilmekte ve kadın-erkek eşitliği her şeyden önce bir insan hakları sorunu olarak görülmektedir.

Elbette, tüm dünyadan 4 bin kadın derneğini bir araya getiren ve bu sonuç bildirgesini ortaya koyan sebep, insanoğlunun binlerce yıllık yolculuğuna rağmen, 20. Yüzyılı yaşarken, kadınların hala pek çok toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmeleri ve bir takım haklardan mahrum bırakılmalarıydı.

Oysaki Türk kadını, bu haklarını Avrupa toplumlarından yıllar önce elde etmiş ve toplum içindeki hak ettiği saygın yeri almıştı. Ancak ülke içinde eğitimin toplumun tüm katmanlarına eşit olarak yayılamaması, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kadınların elde ettikleri bu haklardan sağlıklı bir şekilde yararlanamamasına neden olmuş; toplumun bir kesiminde kadınlar bilimde, sanatta, sporda, politikada, hukukta tüm haklardan yararlanırken; bir kesimi, hala geçmiş yüzyılı yaşamaktaydı.

Türkiye’nin vitrini Fatih de, ülkenin her yerinden göç aldığı için Türkiye’nin batısı ve doğusunda olduğu gibi toplumun tüm katmanlarından ve eğitim düzeyinden kadın nüfusuna sahiptir. O nedenle, Türkiye’nin kalbi, İstanbul’un tarihi merkezi Fatih’te de kadınların daha fazla eğitime, daha fazla sosyal hakka, daha fazla istihdama ihtiyacı vardır.

İşte Yavuz Selim Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Kadın ve Aile Birimimiz, toplumun temelini teşkil eden aileyi ve o ailenin iki temel direğinden kadını çağdaş, demokratik, ileri toplumlardaki gibi güçlendirmek, etkinlik alanlarını genişletmek, eğitim, istihdam, sağlık,
siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve imkânlardan yararlanmalarını sağlamak için çalışmalar
yapmaktadır.

Birimin ulaştığı her kadın aslında sadece Fatih’i değil, toplumumuzu daha ileri götürecektir. Biz Fatih Belediyesi olarak Türkiye’nin yarınlarını inşa ettiğimizin bilincinde olarak hizmet üretiyor; ailenin temel direklerinden biri olan kadına gereken önemi veriyoruz.

Kadın ve Aile Birimi Nedir?

Fatih Belediyesi’nin 2007 yılında yenileyerek,kurumsal bir yapıya kavuşturduğu Kadınve Aile Birimi çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların eğitim, istihdam,sağlık, hukuk vb. alanlarda fırsat eşitliğinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapmak için oluşturulmuştur.

Birimin Kuruluş Amacı

Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam,sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır.