TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Tezhip


Tezhip  lüğat manasına göre *altınlama*demektir.Bu sanatın ustalarıda müzehhip olarak adlandırılmaktadır. Kısacası

Arapçada altınlama manasına gelen tezhip yalnız altın yaldızla işlenen işleri ifade etmemekte boyalarla yapılan ince kitap tezyinata da denilmektedir.

Sırf altınla yapılan benzer işlere halkari denilirki altın yaldızla süslenmiş manasına elmektedir. Türk süsleme repertuarına bahçe çiçekleri girer.

Kanuni ile birlikte bütün süsleme üslüplarında yenilikler göze çarpmaya başlar. 18.yüzyılda Osmanlı tezhip sanatı farklılaşır.

Klasik motiflerin yerini barok ve rokoko süslemektedir. Yazma kitaplarına baktığımızda tezhip türleri genel olarak zahiriye sahifeleri, serlevhalar, sure başları, secde, cüz, hizip, aşır gülleri olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.